Turvallisemman tilan säännöistä selviää peruskunnioituksella ja käytöstavoilla, kritiikistä korjaamalla käytöstään

Loukko aukeaa pian! Se tuo mukanaan paitsi paljon tapahtumia ja avointa hengailutilaa myös varmasti kysymyksiä. Kuka sinne voi tulla? Kuinka tosissaan aina mainitsemamme ”turvallisemman tilan säännöt” pitää ottaa, ja mitä ne ylipäätään tarkoittavat? Uskaltaako Loukkoon tulla, kun ei ole vegaani tai ylipäätään täydellinen?!

Loukko on alusta asti sitoutunut toiminnassaan turvallisemman tilan sääntöihin ja pyrkinyt tekemään tapahtumistaan aidosti saavutettavia mahdollisimman monelle. Turvallisemman tilan säännöt voivat kalskahtaa niihin perehtymättömällä korvaan ja tuntua turhanpäiväiseltä rajoittamiselta, mutta yksinkertaistettuna ne ovat peruskunnioitusta toisia ihmisiä kohtaan.

Emme vaadi keneltäkään täydellisyyttä, eikä Loukosta suljeta ulkopuolelle vaikka mokaisikin. Jos siis osaa ottaa mokasta opikseen ja pyytää tarvittaessa anteeksi. Ongelmallisesta käytöksestä tai kielenkäytöstä huomauttaminen synnyttää helposti tarpeen puolustautua, mutta siitä kannattaa pyrkiä yli. Esitetty kritiikki ei nimittäin ole yksisuuntainen moite, vaan ennemminkin keskustelunavaus.

Ei ole kenenkään kannalta hyvä, jos ilmapiiri on sellainen, että joutuu jatkuvasti pelkäämään tulevansa eristetyksi yhteisöstä. Jos epäröi edes avata suutaan, ei myöskään tule korjatuksi esimerkiksi vanhentuneiden näkemystensä kanssa, eikä kehittymistäkään voi tapahtua.

Kehittyminen nimittäin, yhdessä keskustellen ja yksin pohdiskellen, on loukkolaisille keskeinen arvo. Me korjaamme jatkuvasti itseämme ja toisiamme työryhmän sisällä ja opimme myös jatkuvasti huomioonottavammiksi. Joskus onnistumme paremmin, joskus pitää vähän nieleskellä.

Mitkä ne säännöt sitten ovat?

Loukossa ja Loukon muualla järjestämissä tapahtumissa turvallisemman tilan periaatteet on määritelty seuraavasti:

  • Ei syrjintää (rasismia, seksismiä, homofobiaa tai cis-seksismiä)
  • Älä oleta muiden sukupuolta, taustaa, seksuaalisuutta, varallisuutta tai toimintakykyä
  • Anna tilaa, kunnioita muiden koskemattomuutta
  • Anna muidenkin puhua: pass the mic!
  • Ei väkivaltaa
  • Ei kehokommentointia
  • Kestä kritiikki ja analysoi käytöstäsi
  • Älä kuvaa luvatta

Periaatteita ei tarvitse opiskella ulkoa, vaan ne ovat aina nähtävillä Loukon tiloissa, missä myös henkilökunta keskustelee aiheesta mielellään. Meiltä voi aina kysyä, jos joku kohta tuntuu epäselvältä. Matalan kynnyksen osallistuminen ilman etukäteisvaatimuksia on meille tärkeä osa esteettömyyttä.

Vaikka periaatteita ei tarvitse etukäteen osata, niihin sitoutuminen on kuitenkin edellytys Loukon tapahtumiin osallistumiselle – tämä koskee niin kävijöitä, esiintyjiä, henkilökuntaa kuin tapahtumajärjestäjiäkin. Ongelmatilanteet pyritään ratkaisemaan keskustelemalla, mutta mikäli ongelmallinen toimintatapa ei muutu, törttöilijä voidaan poistaa tilasta.

Vielä mokailusta ja kehittymisestä

Viimeaikoina olemme saaneet osaksemme myös kritiikkiä. Meitä on kritisoitu ainakin Querelle-festivaalin keskustelupaneeliin osallistumisesta sekä ilmeisesti ajatusmaailmaltaan liian kapitalistiseksi mielletyn Kasper Kivistön haastattelemisesta verkkomediaamme LoukkoZineen.

Meitä kohtaan esitetty kritiikki on tervetullutta, ja olemme keskustelleet työryhmän kesken näistä molemmista tapauksista. Loukossa uskomme kuitenkin uusiin mahdollisuuksiin ja oman käytöksen korjaamiseen, mitä mielellämme myös tuemme käymällä keskustelua monenlaisten tahojen kanssa. Verkkomediamme LoukkoZine taas haluaa nostaa esiin erilaisia ihmisiä, ajatuksia, ilmiöitä ja havaintoja, kuten muutkin mediat – lähtökohtaisesti emme siis selittele aihevalintojamme, mutta otamme toki jatkossakin mielellämme palautetta vastaan!

Uskomme Loukossa toisiin mahdollisuuksiin ja siihen, että ihmiset kehittyvät. Kaikki ovat joskus mokailleet ja mokailevat luultavasti jatkossakin, ja se on ok. Oleellista on se, miten omaan mokailuunsa ja siitä tulleeseen kritiikkiin reagoi. Jos törttöilijä kohauttaa olkiaan, kuittaa törttöilynsä vitsin tai päihtymystilan piikkiin, naureskelee asialle tai käyttäytyy aggressiivisesti asiasta puhuttaessa, on se selkeä merkki siitä, että joko ei ole ymmärtänyt tekojensa vääryyttä tai tekojen vääryys ei kiinnosta. Jos taas yksilö tai yhteisö haluaa aidosti oppia ja tulla paremmaksi, olemme mieluummin tukena kuin esteenä sille. Jos kehittymisen mahdollisuutta ei oteta huomioon, on kyseessä katteeton huomauttelu, jonka motiivina vaikuttaa olevan lähinnä ilkeily.

Emme kuitenkaan tunne kaikkia eri alakulttuureita emmekä kaikkia kulttuurin muotojen parissa toimivia, joten virheitä voi tapahtua. Näissäkin tapauksissa meihin saa ottaa yhteyttä ja jakaa tietoa. Suhtaudumme asiaan vakavasti, ja arvioimme tilanteen vaatimat toimenpiteet tapauskohtaisesti.

Nähdään Loukossa!

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ