Turvaa asunnottomuutta kokeville nuorille – kohtaamis- ja tukipiste Nuoli toimii nyt ympäri vuorokauden

Vallilaan Mäkelänkadulle kesäkuussa avattu Nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuoli laajensi aukioloaikojaan. Tästä eteenpäin tila on auki ympäri vuorokauden.

Vaikka asunnottomuus on vähentynyt Suomessa viime vuosina, yhä useampi asunnottomuutta kokevista on nuori. Erityisesti nuorille suunnattuja ympärivuorokautisia lepo- ja turvatiloja ei kuitenkaan ole Suomessa aikaisemmin ollut, joten hanke on valtakunnallisesti ainutlaatuinen.

Nuoli on tarkoitettu 16-29-vuotiaille nuorille, mutta ikärajan suhteen joustetaan tarpeen mukaan, erityisesti alaspäin. Nuolessa voi peseytyä, ruokailla ja levätä anonyymisti, ja sinne voi vetäytyä turvaan myös päihtyneenä. Halutessaan paikalta on mahdollista myös saada tukea ja ohjausta tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Jokainen nuori kohdataan yksilönä, ja jokainen on tervetullut taustastaan tai elämäntavoistaan riippumatta, lupaa Nuolen projektipäällikkö Päivi Malmivaara.

Nuoli on Sininauhasäätiön ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n kumppanuushanke, joka on saanut kolmivuotisen rahoituksen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta. Toimintaa on kuitenkin lähdetty rakentamaan pysyväksi, sillä vastaavalle tilalle tulee jatkossakin olemaan tarvetta. Siksi Nuoli etsiikin parhaillaan esteettömiä tiloja, jotka sopisivat toimintaan nykyisiä paremmin.

Nuorten kasvava osuus asunnottomissa on huomattu muun muassa pääkaupunkiseudun hätämajoituksissa, joihin hakeutuu entistä enemmän nuoria. Nuorten asunnottomuuden kasvu näkyy myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n vuoden 2017 asunnottomuustilastossa, jonka mukaan 1/5 asunnottomista on nuoria. Nuorten asunnottomuus kasvaa sekä piiloasunnottomuuden muodossa, jolla usein tarkoitetaan tilapäistä oleskelua esim. tuttavien tai sukulaisten luona, sekä asunnottomuutena vailla mahdollisuutta minkäänlaisen yösijaan.

Nuorten asunnottomuuden vähentämisessä kohtuuhintainen asuminen, asumisneuvonta ja erityisesti nuorille suunnatut joustavat ja jalkautuvat palvelut ovat avainasemassa.

Juttua varten haastateltiin Kohtaamis- ja tukipiste Nuolen projektipäällikkö Päivi Malmivaaraa. Lähteenä käytettiin myös opasta ”Toimittaja, sinua tarvitaan muutoksessa! Opas asunnottomuudesta viestimiseen”, jonka on toimittanut yhdessä Vailla vakinaista asuntoa ry, Sininauhasäätiö, Y-Säätiö, Moniheli ry ja Hima&Strada -hanke.
Kohtaamis- ja tukipiste Nuoli

Mäkelänkatu 50/piharakennus,
sisäänkäynti Nokiankujan portista

Avoinna ympäri vuorokauden

Puh. 044 3541 119
sähköposti nuoli@sininauhasaatio

Esteettömyystiedot:

Tiloihin on mahdollista päästä esteettömästi, mutta tilat eivät ole esteettömät. Vessa on sukupuolineutraali, mutta ei esteetön.

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ