Taiteen tehtävä ei pyri vakuuttelemaan lukijaansa

Taiteen tehtävä ei ole mikään vaatimaton nimi esseekokoelmalle eikä helppo aihealue kattavasti käsiteltäväksi. Teemu Mäki kuitenkin tarttuu siihen suurella innolla ja itsevarmuudella.

Keskustelu taiteesta juuttuu valitettavan usein kysymykseen siitä, mikä oikeastaan on taidetta. Tekotaiteen leimaa lätkitään etenkin julkisessa keskustelussa innokkaasti teoksiin, jotka eivät miellytä itseä tai vastaa omaa käsitystä hyvästä taiteesta. Mäki kuitenkin ohittaa kysymyksen oikeasta taiteesta heti teoksensa alussa toteamalla, että ”tarkkaa määritelmää ei oikeasti tarvita. Ei tarvita portinvartijaa, joka tsekkaisi, ettei valetaiteilija tai näennäistaiteilija vain pääse luikahtamaan pahantekoon.”

On ilahduttavaa huomata, että vaikka Mäki jotakin teosta kuvaillessaan moittisi sitä latteaksi tai toteutusta epäonnistuneeksi, ei hän koskaan kyseenalaista sen asemaa taideteoksena. Myös teoksen kannalta tämä on toimiva ratkaisu ja ohjaa pohdinnan huomattavasti hedelmällisemmille vesille kuin pelkän taiteen määritelmän ympärillä pyörivällä keskustelulla on mahdollisuuksia päästä.

Mäen kanssa on helppo olla eri mieltä, mutta se ei pudota pohjaa hänen teksteiltään.

Ja kun Mäki puhuu taiteesta, hän ei suinkaan puhu vain taiteesta, vaan käsittelee sitä suhteessa yhteiskuntaan, ympäristökysymyksiin, talouteen, filosofiaan, moraaliin, tieteeseen kuin uskontoonkin. Mäellä on vahva ja usein varsin jyrkkä näkemys jotakuinkin kaikista näistä asioista. Toisinaan se perustellaan lähteisiin nojaten, toisinaan ei. Lähteiden puute saattaisi muodostua ongelmaksi, jos kirjoittaja esittäisi laukomansa totuudet ainoina mahdollisina, mutta Taiteen tehtävän esseissä näin ei ole.

Mäki muistuttaa toistuvasti, että kyseessä on ehdottomasta esitystavasta huolimatta hänen maailmankatsomuksensa, eikä hän odota lukijan jakavan sitä. Mäen kanssa on helppo olla eri mieltä – minäkin olen, muun muassa siitä, kuinka pitkälle oikeudentajua voi taiteen nimissä venyttää. Äärimmäisetkään mielipiteet eivät kuitenkaan pudota pohjaa Mäen teksteiltä. Ne eivät nimittäin pyri lukijan vakuutteluun, vaan pikemminkin tämän ajattelun haastamiseen, ja onnistuvat tässä tehtävässä erinomaisen hyvin.

Mäki onnistuu pitämään pohdintansa helposti lähestyttävänä ja seurattavana eikä katoa oman ajattelunsa syövereihin. Eri taiteen- ja tieteenaloilta lainatut teoriat ja termistö esitellään selkeästi ja ymmärrettävästi. Taiteen eri aloja ja toimintaperiaatteita Mäki valottaa muun muassa kuvataiteesta, elokuvista, musiikista ja kirjallisuudesta poimittujen esimerkkien avulla. Esimerkkiteosten käsittely ei ole viileän analyyttistä, vaan Mäki intoilee, huvittuu, närkästyy ja kyllästyy niiden äärellä.

Esseissään Mäki elää kuten opettaa, sillä hän peräänkuuluttaa taiteilijoilta itsensä likoon laittamista ja oman kannan rohkeaa esittämistä ennemmin kuin varovaista keskustelun herättelyä. Se on hänen teoksensa ehkä vahvin ansio; liki viisisataasivuisen luku-urakan aikana inspiroiduin ja innostuin lähtemään mukaan Mäen virittelemiin ajatusleikkeihin, myös vihastuin ja kyseenalaistin, mutta kertaakaan en pitkästynyt.

Teksti: Telma Halme

Teemu Mäki: Taiteen tehtävä – Esseitä, Into Kustannus
”Mikä on taiteen tehtävä? Teemu Mäki pohtii esseissään taiteen tekemisen ja taiteen nauttimisen peruskysymyksiä. Miksi taidetta tehdään? Miten sitä nautitaan? Mikä on taiteen yhteiskunnallinen tehtävä? Mitä on avantgarde ja mitä on kriittinen taide? Onko taiteella todellista yhteiskunnallista merkitystä ja pitääkö sellaista vaikuttavuutta taiteelta vaatia? Mitä on viime vuosina yliopistoissa omaksi oppiaineekseen noussut taiteellinen tutkimus? Mikä on taiteen suhde tietoon, filosofiaan, politiikkaan, kuolemaan ja ilmastonmuutokseen?”

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ